FOCUS AREAS

GOVERNANCE

Одоогийн байдлаар нийт 70 гаруй урт болон богино хугацааны үр нөлөө бүхий засаглалын судалгааны төслүүдийг хэрэгжүүлээд байна.

Read More

Climate Change and Sustainability

Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэх бидний арга барилын гол тулгуур нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй хөгжил (Climate-resilient development)-ийн аспектийг бүх салбарын судалгаа, ХШҮ-ний төслүүдэд харгалзах явдал

Read More

MONITORING-ANALYSIS AND EVALUATION

ХШҮ-ний төслүүд IRIM-ийн хэрэгжүүлж буй нийт төслийн 35 орчим хувийг дангаар эзэлдэг ба бид ХШҮ-ний төслүүдээрээ дамжуулан хөгжлийн салбарт хэрэгжиж буй төслүүдийг хэрэгцээнд нийцсэн, үр дүнтэй, үр ашигтай, үр нөлөөтэй, тогтвортой хэрэгжихэд нь дэмжлэг үзүүлэхийг зорин ажилладаг.   

Read More

Development studies

Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэх бидний арга барилын гол тулгуур нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй хөгжил (Climate-resilient development)-ийн аспектийг бүх салбарын судалгаа, ХШҮ-ний төслүүдэд харгалзах явдал

Read More
IRIM IN FIGURES
225,205 +
RESPONDENTS
161+
PARTNERS
110+
CLIENTS
312+
PROJECTS
111+
MONITORING AND EVALUATION
153+
RESEARCH
28+
PROJECT MANAGEMENT
20+
TRAINING
Publications & Reports
View all
Government e-Transparency Index

The main purpose of the index is to quantitatively measure the transparency of electronic information of government institutions, and by calculating the total results at the national level, it is intended to contribute to increasing the transparency of information of the government and public institutions in the future.

IRIM Membership