IRIM has implemented over 50 projects

IRIM is constantly expanding

Since 2008, IRIM has successfully implemented over 80 projects financed by both national and international organizations. The projects we deliver help clients to identify and address issues through our coordination of wide-scale research, analysis, dissemination of results, training and advocacy works.
IRIM celebrates fifth anniversary

IRIM Cудалгааны хүрээлэн охин компани байгуулав

АЙ АР АЙ ЭМ ХХК нь зах зээл, маркетингийн судалгаа, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний хэмжээний охин компани болох МИРИМ Консалтант ХХК-ийг 2013 онд байгууллаа.

IRIM participates in ISA conference

The Third International Sociological Association Conference of the Council of National Associations was held in Ankara, Turkey (May, 12-17, 2013). The theme of the conference was “Sociology in Times of Turmoil: Comparative Approaches.” Representing Mongolian sociologists, IRIM presented a paper on "Understanding Social Cohesion in Mongolia".

Introducing our people

Our staff are proficient in project management, research and training, and providing consultancy services. Our employees are professionals in sociology, social work, public health, politics, psychology, economics, legal studies and management and they have up to twenty years of experience in relevant social research areas.

IRIM participates in PDAC 2014 held in Toronto

Independent Research Institute of Mongolia (IRIM) attended the annual convention of Prospectors and Developers Association of Canada – PDAC 2014 held in Toronto, Canada on March 2-5, 2014.

2013 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2013 онд байгууллагын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, судалгааны төслийн арга зүй, судалгааны үр дүнгүүдийг багтаасан бүрэн хэмжээний тайлан хэвлэгдэн гарлаа.

Latest projects

“Эрүүл мэндийн үйлчилгээнийн ил тод байдлын үнэлгээ” судалгааг хэрэгжүүлж дууслаа. 2014-06-18 - “Эрүүл мэндийн үйлчилгээний ил тод байдлын үнэлгээ”-г нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 1,2,3-р шатлалын 18 эмнэлэгийн  700 үйлчлүүлэгч, 200 эмч, эм... More detail
Баянхонгор аймагт хэрэгжсэн “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах” төслийн үнэлгээг хийж гүйц... Баянхонгор аймагт хэрэгжсэн “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах” төслийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэлээ. 2014-06-18 -      Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн нь Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-ын “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах” төслийн үнэлгээний судалгааг 2013 он... More detail
“Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зах зээлийн судалгаа”-г хэрэгжүүлж эхэллээ. “Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зах зээлийн судалгаа”-г   хэрэгжүүлж эхэллээ. 2014-06-10 -       Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас “Жижиг дунд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байгаа энэхүү хөтөлбөрийн  суурь... More detail
“Нэг цонхны үйлчилгээ” төслийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний эхний шатны судалгаа эхэллээ. “Нэг цонхны үйлчилгээ” төслийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний эхний шатны судалгаа эхэллээ. 2014-04-22 -              Энэхүү төсөл нь ЩХА-ийн санхүүжилтээр, “Хүний Аюулгүй Байдлын Судалгааны Төвийн” захиалгаар хийгдэж байгаа юм. Төслийн суурь судалгаа нь... More detail

Latest News

IRIM Судалгааны хүрээлэн - Франкфуртын Санхүү Менежментийн Их Сургуультай хамтран ажиллаж байна. IRIM Судалгааны хүрээлэн - Франкфуртын Санхүү Менежментийн Их Сургуультай хамтран ажиллаж байна. 2014-06-10 -   ОУСК-ийн захиалгаар IRIM судалгааны хүрээлэн “Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зах зээлийн судалгаа”-г Герман Улсын Франкфуртын Санхүү Менежментийн Их ... More detail